Junior Certificate

Click here for the official timetable for Junior Cycle Timetable 2023

Click here for the official website of the Junior Cycle of post-primary education in Ireland. Or view the slides from the College Week Presentation…

Subject List

Core Subjects

 • Irish
 • English
 • Maths
 • Science
 • History
 • Religion (multidenominational ethos/ non examination subject)

Optional Subjects

 • Geography
 • French
 • Spanish
 • Applied Technology
 • Visual Art
 • Graphics
 • Home Economics
 • Music
 • Business Studies
 • Wellbeing

Short Courses

 • Digital Media Literacy
 • Coding
 • Artistic Performance
 • Philosophy
 • PE
 • SPHE
 • CSPE

Liosta Abhair

Gach dalta

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Mata
 • Eolaíocht

Ábhair roghnacha (bl. 2 ar aghaidh)

 • Tíreolas
 • Stair
 • Fraincís
 • Spáinnis
 • Teicneolaíocht
 • Ealaín
 • Grafaic Theicniúil
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Ceol
 • Gnó
 • Folláine (OSPS, OSSP, Corpoideachais)

Gearrchúrsaí

 • Litirtheacht sna meáin dhigiteach
 • Codú
 • Taibhiú Ealaíne
 • Fealsúnacht

Ábhar gan scrúdú

 • Reiligiún*

*Is scoil ilchreideamhach muid, mar sin ní mhúintear sainchreideamh i rith am scoile.

Apr 03
2023
Easter Holidays
May 01
2023
Bank Holiday
May 02
2023
School Closed
Jun 02
2023
Closing for summer
Dunamase College
Railway Street, Portlaoise, Co. Laois, R32 WE02, Ireland
Contact Us
057 866 4696
© 2023 Dunamase College