An Foras Pátrúnachta

An Foras Pátrúnachta is the largest patron of Irish-medium schools in Ireland. The vision of An Foras Pátrúnachta is to develop, strengthen and promote education through the medium of Irish throughout the country.

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge. An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír.

Dunamase College
Railway Street, Portlaoise, Co. Laois, R32 WE02, Ireland
Contact Us
057 866 4696
© 2023 Dunamase College