An Foras Pátrúnachta

An Foras Pátrúnachta is the largest patron of Irish-medium schools in Ireland. The vision of An Foras Pátrúnachta is to develop, strengthen and promote education through the medium of Irish throughout the country.

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge. An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír.

Dec 04
2023
School Closed
Dec 05
2023
School Closed
Dec 25
2023
School Closed
Dunamase College
Railway Street, Portlaoise, Co. Laois, R32 WE02, Ireland
Contact Us
057 866 4696
© 2023 Dunamase College