An Foras Pátrúnachta

An Foras Pátrúnachta is the largest patron of Irish-medium schools in Ireland. The vision of An Foras Pátrúnachta is to develop, strengthen and promote education through the medium of Irish throughout the country.

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge. An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír.

Contact
Dunamase College,
Railway Street,
Portlaoise,
Co. Laois,
R32 WE02

057 866 4696


footerLogo
Enquire
Location
© 2024 Dunamase College