PopUp Gaeltacht in Dunamase College

06-March-23
PopUp Gaeltacht in Dunamase College
Ní neart go cur le chéile - There is strength in unity.
Some members of our Cumann Gaelach were busy today calling into local businesses spreading the word about our PopUp Gaeltacht, as well as helping promote Irish with a poster with some Irish phrases.
Bhí baill dár gCumann Gaelach an-ghnóthach inniu ag bualadh isteach chuig comhlachtaí áitiúil ag scaipeadh an fhocail faoinár bPopUpGaeltacht agus ag cur na Gaeilge chun cinn le frásaí Gaeilge a chur suas iontu.
Dec 04
2023
School Closed
Dec 05
2023
School Closed
Dec 25
2023
School Closed
Dunamase College
Railway Street, Portlaoise, Co. Laois, R32 WE02, Ireland
Contact Us
057 866 4696
© 2023 Dunamase College