PopUp Gaeltacht in Dunamase College

06-March-23
PopUp Gaeltacht in Dunamase College
Ní neart go cur le chéile - There is strength in unity.
Some members of our Cumann Gaelach were busy today calling into local businesses spreading the word about our PopUp Gaeltacht, as well as helping promote Irish with a poster with some Irish phrases.
Bhí baill dár gCumann Gaelach an-ghnóthach inniu ag bualadh isteach chuig comhlachtaí áitiúil ag scaipeadh an fhocail faoinár bPopUpGaeltacht agus ag cur na Gaeilge chun cinn le frásaí Gaeilge a chur suas iontu.
Contact
Dunamase College,
Railway Street,
Portlaoise,
Co. Laois,
R32 WE02

057 866 4696


footerLogo
Enquire
Location
© 2024 Dunamase College