This page will provide information and updates to our incoming first years in 2020. We understand that we have been unable to provide open evenings but want to provide some information here to help you prepare for your first day in Dunamase College .

We have a copy of the school prospectus, the first year information booklet, a draft calendar, a  short video and best of all, letters from some of our first year pupils to help this years sixth class pupils prepare for second level school.

School Calendar 20-21 students

Information Booklet  2020 2021

Transition Booklet 2020

In the first week your new class tutor  will be working through the Transition Booklet with you to help you get to know your new school. There’s a copy of the Transition Booklet Here for you to have a quick look through if you wish. Some pages are blank as you will fill these in together when you begin your school journey with us.

Video from 2019 2020

You can see some of the things our wonderful students did during the 2019 2020 school year in this video.

See if you can spot any of your new teachers!

Welcome from some of your new teachers

Click here for a quick tour of some of your new school building and some of the teachers looking forward to meeting you in August

Welcome from some of your old & new friends.

Below we have a selection of letters from some of our first year students to help our sixth class pupils make a great start with us in Dunamase College

Webinar for Parents of Incoming First Year Students June 18th 2020 Laois Education Centre.

Click here for details

Tabharfaidh an leathanach seo eolas do dhaltaí an chéad bhliain 2020. Os rud é nach rabhamar in ann oíche eolais a reáchtáil ba mhaith linn roinnt eolais a thabhairt daoibh anseo chun sibh a ullmhú dod’ chéad lá i gColáiste Dhún Másc.

Tá cóip de réamheolaire na scoile, leabhrán eolais don chéad bhliain, dréacht féilire, físéan beag agus an rud is fearr ar fad, litreachta ónár ndaltaí féin a chabhróidh le daltaí rang a sé ullmhú don dara leibhéal.

Féilire na Scoile daltaí 20-21

Leabhrán Eolais 2020 2021

Lámhleabhar Idirlinne 2020

Le linn do chéad seachtain ar scoil rachaidh d’oide ranga tríd an Lámhleabhar Idirlinne leat agus cabhróidh sé seo leat aithne a chur ar do scoil nua. Tá cóip de Lámhleabhar Idirlinne le fáil anseo más mian leat féachaint air roimh ré. Tá leathanaigh folmha ann ach comhlánóidh tú iad le chéile nuair a thosóidh tú ar do chonair scoile linn.

Físéan ó 2019 2020

Is féidir féachaint ar roinnt de na rudaí iontacha atá déanta ag ár ndaltaí le linn na bliana 2019 2020 san fhíséan seo.

Bain triail as cuid de na múinteoirí nua a aimsiú ann!

Fáilte romhaibh ó chuid dár múinteoirí.

Brúigh anseo chun turas a thógáil timpeall na scoile agus chun bualadh le cuid de na múinteoirí atá ag tnúth go mór le bualadh libh i Lunasa.

Fáilte romhaibh ó do shean-chairde agus ó do chairde nua.

Thíos, tá litreacha againn ó dhaltaí sa chéad bhliain a chabhróidh lenár ndaltaí ó rang a sé tús iontach a chur lena saoil i gColáiste Dhun Masc.

Webinar for Parents of Incoming First Year Students June 18th 2020 Laois Education Centre.

Click here for details