Fáilte

A Chairde,

Tá lúcháir orm fáilte a chur romhaibh chuig Coláiste Dhún Másc.

Tiocfaidh fás agus forbairt gan cuimse ar an scoil sna blianta amach romhainn. Bunaíodh Coláiste Dhún Másc le hoideachas lán Gaelach a chur ar fáil do dhaoine óga atá faonár gcúram. Mar aon leis an mbéim a chuirtear ar an teanga, an cultúr Gaelach, tá raon leathan d’ábhair ar fáil sa scoil. Tugann na hábhair seo deiseanna difriúla do na scoláirí ábhair dhifriúla a thriall sa chéad bliain roimh a gcuid roghanna a dhéanamh. Tuigimid an tábhacht ollmhór a bhaineann le cúrsaí teicneolaíochta sa saol nua aimseartha agus tá an tuiscint seo le feiceáil go tréan inár gcuid modhanna teagaisc. Baintear úsáid as modhanna múinte nua aimseartha agus bíonn an teicneolaíocht i gcroílár na scoile. Beidh raon imeachtaí seach curaclam leathar ar siúl freisin.

Cultúr agus Eiteas

Coláiste il-sainchreidmheach, comhoideachaisúil é Choláiste Dhún Másc, a bheidh uileghabhálach go sóisialta agus go cultúrtha, a chuirfidh sárchaighdeán oideachais ar fáil trí mheán na Gaeilge. Cuirfidh sé folláine an dhalta agus meas do chách, don chultúr, don chomhphobal agus don timpeallacht chun cinn.

Osclóidh Coláiste Dhún Másc i láthar sealadach i mí Lúnasa 2017 ar Sráid an Iarnróid Portlaoise.

Eolas Ghinearalta

Éide scoile

Tá an éide scoile mar chuid de chód iompar an choláiste agus glactar léi nuair a ghlactar le háit sa choláiste. Táimid ag súil le tacaíocht iomlán ó thuistí / caomhnóirí maidir le héide scoile a chaitheamh agus a choimead in iomláine.

Gnáth éide

  • Geansaí scoile gorm
  • Brístí nó sciorta scoile dúghorm
  • Stocaí dúghorm
  • Léine bhán
  • Carbhat scoile
  • Seaiceáid scoile
  • Bróga leathair dubha

Éadaí spóirt  (i rith rang spóirt amháin)

  • T léine polo bán
  • Bríste spóirt liath nó dughorm
  • Bróga spóirt

*Ar fail I Shaws, Portlaoise
**Caithfear Lipéidí a chur ar ghach rud

Lón

Níl cead an scoil a fhágáil i rith an lae. Moltar lón folláin a thabhairt isteach ar maidin.Bíonn imeachtaí spóirt agus ábhar seach-curaclam eile ar siúl ag am lóin. Tá seans go mbeidh lón ar fail le ceannacht sa scoil.

Lá scoile

Tréimhse       Am
Rolla                 8:20
1                        8:30-9:30
2                       9:30-10:30
Sos                   10:30-10:45
3                       10:45-11:45
4                       11:45-12:45
Lón                  12:45-13:30
5                       13:30-14:30
6                       14:30-15:30

Féilire

Téarma 1

29ú Lúnasa 2017 – 22ú Nollaig 2017
Briseadh 27/10/2017-06/11/2017

Téarma 2

8ú Eanair 2018 – 23ú Márta 2018
Briseadh 12/02/2018-16/02/2018

Téarma 3

9ú Aibreán – 1ú Meitheamh

Staff

Príomhoide

Aoife Elster

Leas-Phríomhoide / Múinteoir

Clár Mhic Gearailt

Múinteoirí

Rebekah Ní Throithigh
Tomás Ó Murchú
Aoife Uí Choirc
Vicky Ní Chatháin
Liam Fahy
Alison Bennett