Cúrsa

Treoirlínte don Chlár Folláine don Shraith Shóisearach ón NCCA: https://www.ncca.ie/ga/an-tsraith-shóisearach

An aidhm atá ag an gClár Folláine ná chun daltaí a sholáthar le scileanna atá riachtanach don saol ionas go mbeidh siad mar rannpháirtithe rathúla, muiníneacha agus gníomhacha sa phobal mórthimpeall orthu. Ina theannta cuidíonn an clár le forbairt folláine iomlán an dalta, sé sin folláine fisiciúil, mothúchánach, intinne agus sóisialta.

Faoi láthair déantar an clár thar trí bliana, sé sin 300 uair a chloig.

Beidh an clár curtha i bhfeidhm i gColáiste Dhún Másc de réir na hábhair / gníomhaíochta seo a leannas:

 • OSSP & OSPS
 • Reiligiún
 • Corpoideachas
 • Treoirchomhairleoir
 • Gearrchúrsaí ar nós Fealsúnacht
 • Coiste na Brataí Órga
 • Comhairle na nDaltaí
 • Dathú Aireach
 • Balla Buíochas
 • Crann Moladh
 • Lá Idirnáisiúnta an Áthais

Seoltaí Úsáideacha

Tá liosta le fáil ar an suíomh idirlíne seo a bheadh úsáideach do dhaoine óga agus tuismitheoirí / caomhnóirí ó thaobh folláine de:

http://www.youngcarers.ie