An Timtriall Shóisearach

Cliceáil anseo chun dul chuig an suíomh idirlíon den Shraith Shóisearach an iar-bunoideachais in Éirinn.

Measúnuithe

Liosta Abhair

Gach dalta

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Mata
 • Eolaíocht

Ábhair roghnacha (bl. 2 ar aghaidh)

 • Tíreolas
 • Stair
 • Fraincís
 • Spáinnis
 • Teicneolaíocht
 • Ealaín
 • Grafaic Theicniúil
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Ceol
 • Gnó
 • Folláine (OSPS, OSSP, Corpoideachais)

Gearrchúrsaí

 • Litirtheacht sna meáin dhigiteach
 • Codú
 • Taibhiú Ealaíne
 • Fealsúnacht

Ábhar gan scrúdú

 • Reiligiún*

*Is scoil ilchreideamhach muid, mar sin ní mhúintear sainchreideamh i rith am scoile.